Terma & Syarat Main dengan My918KissClub

Dasar Privasi

 

Dasar privasi ini merangkumi My918KissClub mengenai maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi yang kami kumpulkan dari anda apabila anda melayari laman web ini atau menghubungi kami meminta maklumat, perkhidmatan, atau sokongan customer servis. Dengan "maklumat peribadi", kami bermaksud nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nombor pengenalan, dokumentasi pengenalan dan maklumat perbankan. Dasar ini juga dipakai oleh My918KissClub mengenai sebarang maklumat yang dapat dikenal pasti peribadi yang dikongsi oleh rakan perniagaan kami. Dasar ini tidak dipakai kepada syarikat yang kita tidak miliki atau mengawal atau kepada orang yang tidak kita gunakan atau mengurus.

 

 

Penerimaan Dasar Privasi

 

Dengan melayari dan menggunakan laman web ini, anda dianggap menerima Dasar Penggunaan Dasar Privasi kami.

 

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami akan mengumpul maklumat peribadi dari anda apabila anda menghantar borang di laman web kami, menghantar e-mel atau menulis kepada kami yang meminta maklumat atau perkhidmatan atau sokongan pelanggan. Kami juga mungkin menerima maklumat peribadi dari anda apabila anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami atau dari rakan perniagaan kami. Kami tidak mengumpul sebarang maklumat yang dapat mengenal pasti diri apabila anda berada di laman web kami sebelum anda log masuk, hubungi kami atau hantar borang. Kami hanya menggunakan maklumat yang dapat mengenal pasti peribadi untuk memenuhi permintaan anda untuk maklumat atau untuk memberi produk atau perkhidmatan kepada anda.

 

Penggunaan 'cookies'?
 

Ya. Cookies adalah fail kecil yang dipindahkan ke laman web atau penyedia khidmatnya ke hard drive komputer anda melalui web browser anda (jika anda membenarkan) yang membolehkan sistem pembekal laman web atau penyedia perkhidmatan mengenali pelayar anda dan menangkap dan mengingati maklumat tertentu. Sebagai contoh, kami menggunakan cookies untuk membantu kami mengingati dan memproses item dalam shopping cart anda. Mereka juga digunakan untuk membantu kami memahami keutamaan anda berdasarkan aktiviti tapak sebelumnya atau semasa, yang membolehkan kami memberi anda perkhidmatan yang lebih baik. Kami juga menggunakan cookies untuk membantu kami mengumpul data mengenai traffic website dan interaksi website supaya kami dapat menawarkan pengalaman dan alat di tapak yang lebih baik pada masa akan datang.

 

 

Kami menggunakan cookies untuk:

Bantu mengingat dan memproses barang-barang di shopping cart anda.

Memahami dan menyimpan keutamaan pengguna untuk lawatan masa depan.

Menjejaki iklan.

Menyusun data agregat mengenai lalu lintas tapak dan interaksi tapak untuk menawarkan pengalaman dan alat di tapak yang lebih baik pada masa akan datang. Kami juga boleh menggunakan perkhidmatan pihak ketiga yang dipercayai yang mengesan maklumat ini bagi pihak kami.

Anda boleh memilih supaya komputer anda memberi amaran kepada anda setiap kali cookies sedang dihantar, atau anda boleh memilih untuk mematikan semua cookies.

Anda melakukan ini melalui tetapan penyemak imbas anda. Oleh kerana web browser sedikit berbeza, lihat Menu Bantuan browser anda untuk mengetahui cara yang betul untuk mengubah suai cookies anda.

 

Jika pengguna tutup fungsi cookies dalam web browser mereka:

Jika anda tutup fungsi cookies, beberapa ciri yang membuat pengalaman laman web anda lebih efisien mungkin tidak berfungsi dengan baik.

 

Perkongsian dan Pendedahan Maklumat

 

Kami tidak akan menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada sesiapa sahaja.

Kami akan menghantar maklumat peribadi yang mengenali anda kepada syarikat atau orang lain sahaja:

Jika kami mempunyai persetujuan anda untuk berkongsi maklumat; atau jika kami perlu berkongsi maklumat anda untuk memberikan perkhidmatan atau produk yang anda minta; atau jika kami perlu menghantar maklumat tersebut kepada syarikat-syarikat yang bekerja bagi pihak syarikat kami untuk menyediakan perkhidmatan yang diminta oleh anda (melainkan jika kami sebaliknya memberitahu anda apabila kami mengumpul maklumat tersebut, syarikat-syarikat ini tidak akan mempunyai hak untuk menggunakan maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi yang kami berikan kepada mereka melampaui perkara yang semunasabahnya diperlukan untuk membantu kami memberi respons kepada permintaan anda); atau

kami bertindak balas terhadap sepina, perintah mahkamah atau proses undang-undang; atau

kami mendapati bahawa tindakan anda di laman web kami melanggar syarat perkhidmatan, atau mana-mana garis panduan penggunaan kami untuk perkhidmatan tertentu.

 

Untuk memberikan maklumat atau perkhidmatan yang anda minta daripada kami, kami boleh memindahkan atau menyimpan maklumat peribadi anda mengenai peralatan komputer atau pejabat yang terletak di seluruh negara atau negara, dan boleh diuruskan dan diproses oleh syarikat kami secara dalaman seperti yang kami sukai , dan anda dianggap bersetuju.

 

Menghubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang maklumat peribadi yang kami kenali, atau anda ingin maklumat itu dikemas kini atau dipadamkan, sila hubungi kami melalui live chatunion